Chakrat

Ihmiskehossa sanotaan olevan 7 pääasiallista energiakeskusta, chakraa, jotka vastaanottavat, muuntavat ja jakavat energiaa. Chakrat sijaitsevat kehon keskilinjalla ja jokaisella on omat ominaisuutensa. Kolme alinta chakraa huolehtivat fyysisestä energiasta ja perustarpeista, kolme ylintä ovat henkisempiä keskuksia. Keskimmäinen eli sydänchakra yhdistää ylemmät ja alemmat keskukset.

Chakrat ovat energeettisiä keskuksia kehossa
Chakrat ovat energeettisiä keskuksia

Toimiva, tasapainoinen chakrasysteemi on hyvinvoinnille tärkeää ja joogan keinoilla chakroja voidaan avata, puhdistaa ja tasapainottaa.

7 chakraa alhaalta ylös:

1. Muladhara eli juurichakra (väri punainen, elementti maa)

Juurichakra
Juurichakra

Ensimmäinen chakra, juurichakra, sijaitsee häntäluun juuressa ja on yhteytemme fyysiseen todellisuuteen. Perusturvallisuuden tunne sekä perustavat fyysiset tarpeemme kuuluvat juurichakralle.

Kun juurichakramme on tasapainossa koemme olevamme turvassa, koemme yhteyttä ympäröivään maailmaan, pidämme hyvää huolta fyysisestä kehostamme, olemme toimeliaita ja taloutemme on kunnossa. Olomme on seesteinen ja maadoittunut, läsnä tässä hetkessä.

Juurichakran epätasapainosta saattavat kieliä rahahuolet, huolet terveydestä, yleinen turvattomuuden tunne ja vaikeus tuntea yhteenkuuluvuutta. Myös ylenpalttinen materialismi ja huoli omasta ulkonäöstä voi olla merkki juurichakran epätasapainosta.

Juurichakran tasapainottamiseen auttavat:

* luonnonläheisyys, metsässä oleminen

* eläimet

* kasvien/puutarhan hoito

* kodista huolehtiminen

* jalkakylvyt ja hieronnat

* jooga-asanoista jalkoja vahvistavat sekä avaavat asanat, tasapainoasanat

2. Svadisthana eli sakraalichakra (väri oranssi, elementti vesi)

Sakraalichakra
Sakraalichakra

Toinen chakramme sijaitsee lantion alueella, navan alapuolella. Se on tunteiden, luovuuden, ihmissuhteiden ja seksuaalisuuden keskittymä.

Sakraalichakramme ollessa tasapainossa, osaamme prosessoida tunteemme, tunnemme läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta muihin, osaamme nauttia elämästä ja olla luovia.

Epätasapainossa oleva sakraalichakra voi aiheuttaa tunne-elämän epätasapainoa; joko tunnemyrskyjä tai tunnekylmyyttä, liiallista nautintojen perässä juoksemista tai kyvyttömyyttä tuntea nautintoa, luovuuden puutetta, ihmissuhdeongelmia ja addiktiivista käytöstä.

Sakraalichakraa tasapainottavat:

* Luova tekeminen

* Tanssiminen

* Musiikki

* Veden äärellä oleilu, kylvyt

* Kauneuden arvostaminen

*Joogassa lantiota avaavat ja vahvistavat asanat, virtaava liike, syvään hengittäminen

3. Manipura eli solar plexus (väri keltainen, elementti tuli)

Manipura chakra
Manipura

Kolmas chakramme sijaitsee pallean ja navan välissä ja on persoonallisuutemme ydin. Se on itsetunnon, rohkeuden ja minäkuvan keskus.

Ihminen jonka kolmas chakra on hyvässä tasapainossa on itsevarma mutta ei röyhkeä, määrätietoinen mutta ei jääräpäinen, avoin sekä uskaltaa pyrkiä elämässään eteenpäin.

Yli- tai alitoimiva solar plexus voi ilmetä ujoutena, röyhkeytenä, voimattomuutena, vallan väärinkäyttönä tai kyvyttömyytenä tehdä päätöksiä.

Kolmatta chakraa tasapainottavat:

*Uusien asioiden opettelu

*Itsemyötätunto

*Auringossa oleilu

*Tulen katsominen

*Joogassa: kierrot, keskivartalon vahvistaminen, tulihengitys

4. Anahata eli sydänchakra (väri vihreä, elementti ilma)

Sydänchakra
Sydänchakra

Neljäs chakramme ja samalla sydänkeskuksemme sijaitsee keskellä rintakehää ja yhdistää alemmat ja ylemmät keskukset. Se on pyyteettömän rakkauden ja myötätunnon keskus sekä kanavoi ideoita ja unelmia fyysiseen todellisuuteen.

Tasapainossa oleva sydänchakra auttaa meitä hyväksymään sekä rakastamaan itseämme sekä muita ja tuntemaan iloa, myötätuntoa ja kiitollisuutta.

Epätasapainossa oleva sydänchakra voi ilmetä katkeruutena, sulkeutuneisuutena, liiallisena uhrautumisena muiden puolesta sekä vaikeutena toteuttaa unelmiaan.

Sydänchakraa tasapainottavat:

*Myötätuntoinen ja hyväksyvä seura

* Vanhan surun prosessointi, menneisyyden hyväksyminen

* Syvään hengittäminen

* Metta-meditaatiot (myötätuntomeditaatiot)

*Hyväksyvän läsnäolon harjoittelu

* Luonto

* Joogassa rintakehää avaavat sekä yläselkää vahvistavat liikkeet

5. Vishudda eli kurkkuchakra (väri vaaleansininen, elementti eetteri)

Kurkkuchakra
Kurkkuchakra

Kurkkuchakra sijaitsee nimensä mukaisesti kurkussa ja on itseilmaisun, totuuden puhumisen ja kuuntelemisen keskus.

Kun kurkkuchakra on tasapainossa, osaamme ilmaista itseämme avoimesti, rohkeasti ja totuudenmukaisesti sekä osaamme aidosti kuunnella muita.

Kurkkuchakran epätasapaino voi johtaa juoruiluun, valehteluun, kyvyttömyyteen ilmaista itseään tai kuunnella muita ja/tai liialliseen puhumiseen.

Kurkkuchakran tasapainottamisessa auttavat:

*Omien tunteiden, tarpeiden ja toiveiden ilmaisu

*Rehellisyyden harjoittelu

*Laulaminen, hyräily, mantrat

*Hiljaisuuden ja kuuntelemisen harjoittelu

*Joogassa mantrameditaatio, niska/hartiaseudun liike ja venyttely, hartioita avaavat liikkeet, ujjayi-hengitys

6. Ajna eli kolmas silmä (väri indigonsininen, ei maallista elementtiä)

Kolmas silmä - chakra
Kolmas silmä

Kolmas silmä sijaitsee otsalla, kulmakarvojen välissä ja on intuitiomme ja sisäisen viisautemme keskus.

Tasapainoinen kolmas silmä tekee meistä avarakatseisia, tunneälykkäitä, luovia, idearikkaita ja hyviä ymmärtämään ja omaksumaan asioita.

Epätasapainossa oleva kolmas silmä voi aiheuttaa muistiongelmia, unihäiriöitä, mielikuvituksettomia, materialistisia ja suppeakatseisia, sekä kyvyttömiä luottamaan omaan intuitioomme.

Tasapainottamiseen auttavat:

* meditointi

* henkisyyden opiskelu

* asioiden ajattelu monelta eri näkökannalta

* oman sisäisen äänen kuuntelu

* Joogassa kundaliinijooga, asanat joissa otsa osuu maahan, tasapainoiluasanat

7. Sahasrara eli kruunuchakra (väri violetti tai kirkas valo, ei maallista elementtiä)

Kruunuchakra
Kruunuchakra

Päälaellamme sijaitseva kruunuchakra on yhdistää meidät universumiin ja sen viisauteen ja saattaa meidät yhteyteen maailmankaikkeuden kanssa.

Kun kruunuchakra on auki ja tasapainossa, tunnemme yhteenkuuluvuutta ympäröivään maailmaan emmekä jää kiinni materiaan ja ahdistu siitä tai sen puutteesta.

Sahasraran epätasapaino saattaa aiheuttaa materialismia, yksinäisyyden ja merkityksettömyyden tunteita, negatiivista ajattelua tai liiallista ”pää pilvissä” olemista.

Kruunuchakraa tasapainottavat:

*Hiljaisuus, meditointi

*Rukoilu

* Muiden chakrojen tasapainoa

* Joogassa meditointi, päälläseisonta, lotusasento ja lotus mudra

Koko chakrasysteemiä avaavan yin jooga – harjoituksen löydät tästä:

Ihanaa heinäkuista viikkoa Sinulle <3

Rakkaudella

Salli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.